OFERTA

Wykonujemy badania psychologiczne:

- kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
- kierowców podwyższających kategorie prawa jazdy
- osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
- egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy
- kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu
- osób przewożących wartości pieniężne
- osób skierowanych na badania z powodu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym,
  przekroczenia limitu punktów karnych, sprawców wypadków drogowych
- motorniczych tramwajów
- osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej
  (operatorów sprzętu budowlanego oraz innych maszyn i urządzeń, prowadzących pojazdy służbowe,
  pracujących na wysokości i inne)
- osób dysponujących bronią lub ubiegających się o pozwolenie na broń
- osób pracujących przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
  oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
- sędziów, prokuratorów, komorników, kuratorów sądowych
- strażników gminnych i inspektorów transportu drogowego
- pracowników ochrony

Udzielamy porad psychologicznych:

Udzielamy wsparcia psychologicznego osobom w sytuacjach trudnych.
Prowadzimy konsultacje i poradnictwo psychologiczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Wykonujemy badania psychologiczne (psychotesty):
- kierowców i operatorów
- osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej
- na broń

Pracownia oraz psycholog wykonujący badania
posiadają wszelkie wymagane zezwolenia do ich przeprowadzenia.

Pracownia jest czynna codziennie. Rejestracja telefoniczna: 694 056 464

Procedura badań

Jak przygotować się do badania?
- należy przybyć na badanie wypoczęty i zdrowy
- 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu lub innych środków obniżających sprawność

Co należy zabrać ze sobą na badanie?
- dowód osobisty
- prawo jazdy (dotyczy kierowców)
- skierowanie na badanie (o ile takie zostało wydane)
- okulary (w razie konieczności)

Przebieg badania:
- sprawdzenie tożsamości osoby badanej i ustalenie celu badania
- wypełnienie ankiety stanowiącej wywiad (zebranie podstawowych danych osobowych niezbędnych do realizacji
  badania, podsumowanie doświadczeń zawodowych itp.)
- wypełnianie testów psychologicznych i kwestionariuszy, a także udział w badaniach aparaturowych (ocena sprawności
  intelektualnej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, procesów myślenia, wybranych aspektów osobowości,
  refleksu, koordynacji wzrokowo-ruchowej czy decyzyjności)
- podsumowanie wyników badania (udzielenie informacji zwrotnej uwzględniającej mocne i słabe strony osoby badanej)
- wydanie dokumentu o wyniku badania (orzeczenia psychologicznego, zaświadczenia psychologicznego
  lub wyniku konsultacji psychologicznej)
Kontakt

Pracownia Psychologiczna Agata Łukasik
Budynek WORD-u
ul. Waryńskiego 4
86-300 Grudziądz

Rejestracja na badania:

tel: 694 056 464

info@psychologia-grudziadz.pl
a.lukasik@psychologia-grudziadz.pl

Facebook / Pracownia Psychologiczna Agata Łukasik

Nr w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Grudziądz: 2362/2010
REGON: 340280996, NIP: 876-204-53-82

Nr rachunku bankowego: mBank 80 1140 2004 0000 3002 4885 9989

Pracownia psychologiczna Agata Łukasik wpisana jest pod nr 30/2007 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Właściciel Pracowni - Agata Łukasik:
- jest psychologiem uprawnionym do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.
  W ewidencji psychologów prowadzonej przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego widnieje pod nr C-041.
- figuruje w ewidencji psychologów wykonujących badania psychologiczne dla potrzeb medycyny pracy
  prowadzonej przez WOMP Toruń
- figuruje w ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych osób ubiegających się
  lub posiadających pozwolenie na broń prowadzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
  w Bydgoszczy (nr zaświadczenia: 98/2011)